DORUKTÜRK TV

6 Mayıs 2012 Pazar

KAMUOYUNA DUYURULUR !

KAMUOYUNA DUYURULUR !
..: 10.02.2007:..

Petrol Mühendisleri Odası, TBMM'de görüşülerek yasalaşan Petrol Kanunu ile ilgili 18 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
BASINA VE KAMUOYUNA
TBMM'de görüşülerek yasalaşan Petrol Kanun'u ile ilgili olarak TMMOB Petrol Mühendisleri Odasının görüşleri aşağıda verilmiştir.
1- TBMM'den geçen Kanun ile yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya idaresine hakim olacak şekilde mali ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmü şahıslar ile yabancı devletler adına hareket eden şahısların, petrol hakkına sahip olmalarını, petrol ameliyesi yapmalarını, buna dayanarak menkul ve gayri menkul satın almalarını yasaklayarak bu yasağa istisna tanıma hakkını Bakanlar Kuruluna veren eski Kanun'un ilgili maddesi yeni Kanun'dan çıkarılarak petrol arama ve üretim faaliyetinde bulunmak isteyen yabancı devletlerin taleplerinin milli menfaatlere uygun olarak değerlendirilmesi imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu anlayışla ülkemizdeki rezervlerin, stratejik olarak kendi siyasal anlayışına göre kontrol altında tutulmasını sağlamayı arzu eden yabancı devletlerin müracaatının Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilmesi koşulu ortadan kaldırılmış, ülke yararını gözetme anlayışı terk edilmiştir. Yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren şirketlerin ve şahısların diğer şirketler üzerinde siyasal ve ekonomik olarak etkin bir politika izlemesinin önü açılmıştır. Bu durumda kamu ve ülke menfaatlerini gözetmek anlayışından vazgeçilip ülke çıkarlarının ikinci plana atıldığı açıkça ortadadır.
2- Ülke petrol aramacılığına katkıda bulunmak amacıyla petrol sektörünün en riskli bölümü olan arama fazında yapılması gerekli teşvik ve destekler yerine üretim aşamasında Devlet hissesinden yapılan indirimlerle üreticilere teşvikler verilerek yanlış politika uygulanmasına yol açılmıştır.
3- Geçmiş dönemlerde yatırım yapılarak o günün şartlarına göre geliştirilen sahalardan üretilen petroller dahil olmak üzere Devlet hisselerinde yapılan önemli oranlardaki indirimler Devletin milyonlarca dolarlık ciddi kayıplarına neden olacaktır.
4- Şirketlerin alabilecekleri arama ruhsatı sayındaki tüm kısıtlamalar kaldırılarak istendiğinde tek bir şirketin tüm ruhsat alanlarını kapabilmesinin önü açılmıştır.
5- Üretim sahalarının kullanılmasında eski Kanuna göre şirketlere uygulanan 40 yıl üretim hakkı sınırlamasının kaldırılarak sahanın sınırsız süre ile şirketlere bırakılması Devlete geçebilecek bir hakkın önlenmesi sonucunu doğurarak kamu zararı oluşmasına neden olacaktır.
6- Petrol üretiminden alınan Devlet Hissesinin % 50'sinin üretimin yapıldığı ilin il özel idaresine bırakılması mali uygulamalarda olması gerekli eşitlik temel ilkelerine aykırıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Emre ÖZGÜR
Genel Sekreter
PMO Yönetim Kurulu Adına

SABİH SAMUR YORUMU
İnsan üzülüyor.Göz göre göre memleketin bütün mal varlıkları özelleştirme adı altında takdim ediliyor müttefiklerimize (?). Bir ülke değerinin sınırsız süre ile kullanıma verilmesi; o değerin artık ilelebet bize ait olmadığı anlamına gelmektedir. Kıbrıs'ı 99 yıllığına İngilizlere kiralama veya kullanım adı altında veren zihniyet ne ise şu an ki zihniyet de odur.Ve iddia ediyorum CHP ve/veya diğer muhalefet partileri bu yasa için iptal başvurusunda bulunup başarılı olamazlarsa, bu yasayı çıkartanlardan tarih hesap soracaktır. Bu olay affedilemez!!! Cumhurbaşkanı Sezer sanırım dün konuya müdahale etti.Umarım kaygılarımız giderilir.
ÇARPIK ANTENLERE ):
Tam bağımsız bir Türkiye
“Tam bağımsız bir Türkiye” ne hoş ve güzel bir slogan değil mi? Bu slogan güzel olmasına güzel de böyle bir şeyin bugünkü dünya da gerçekleşmesi mümkün mü?
…..
Türkiye askeri teknolojisinin yüzde seksenini ABD’den yada dışarıdan alırken, enerjisinin yüzde seksen beşini başka ülkelerden temin ederken, kalkınmasını sağlayan ihracatını da tüm dünya ülkelerine yaparken, “Tam bağımsız bir Türkiye” masalına kim inanır ki?
Böyle bir şey mümkün mü?
Bu çarpık ve inançsız (ülküsüz) ifadeler Sn. Sami Çaycoşar büyüğümüze ait. Bizim F-35 yazımızın da ana teması buydu; kendi sanayisini kurması gereken, her türlü uluslararası çıkar ilişkilerinde en iyi şekilde kendi çıkarlarını koruyabilen bir Türkiye. Sivas ve Erzurum’da Amerikan Mandacılığını ret kararı almamızın sebebi bu zihniyetti.F-35 yazımız reytinge kurban gitti…....
Bu yazı 644 kere okunmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder